Jiu-JItsu (Ne-Waza) UNIFORMS

OVERVIEW

1,289 view

Jiu-JItsu (Ne-Waza) UNIFORMS

RELATED VIDEO

JJIF Fighting Rules online Seminar 2020 July
1,673 views    5 months ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) UNIFORMS
1,289 views    5 months ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) HYGIENE
1,379 views    5 months ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) WALK OVER
1,229 views    5 months ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) KNEE REAPING
1,524 views    5 months ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) MAJOR FOULS
1,687 views    5 months ago