Jiu-Jitsu (Ne-Waza) SWEEP

OVERVIEW

290 views

Jiu-Jitsu (Ne-Waza) SWEEP

RELATED VIDEO

JJIF Fighting Rules online Seminar 2020 July
1,569 views    2 months ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) UNIFORMS
1,209 views    3 months ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) HYGIENE
1,314 views    3 months ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) WALK OVER
1,174 views    3 months ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) KNEE REAPING
1,457 views    3 months ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) MAJOR FOULS
1,617 views    3 months ago