Jiu-JItsu (Ne-Waza) MAJOR FOULS

OVERVIEW

1,861 view

Jiu-JItsu (Ne-Waza) MAJOR FOULS

RELATED VIDEO

Jiu-JItsu (Ne-Waza) UNIFORMS
1,568 views    1 year ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) HYGIENE
1,586 views    1 year ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) WALK OVER
1,419 views    1 year ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) KNEE REAPING
1,712 views    1 year ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) MAJOR FOULS
1,861 views    1 year ago