Jiu-JItsu (Ne-Waza) MAJOR FOULS

OVERVIEW

1,557 view

Jiu-JItsu (Ne-Waza) MAJOR FOULS

RELATED VIDEO

Jiu-JItsu (Ne-Waza) UNIFORMS
1,118 views    3 weeks ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) HYGIENE
1,243 views    3 weeks ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) WALK OVER
1,110 views    3 weeks ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) KNEE REAPING
1,389 views    3 weeks ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) MAJOR FOULS
1,557 views    3 weeks ago