Jiu-JItsu (Ne-Waza) KNEE REAPING

OVERVIEW

1,780 view

Jiu-JItsu (Ne-Waza) KNEE REAPING

RELATED VIDEO

Jiu-JItsu (Ne-Waza) UNIFORMS
1,631 views    1 year ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) HYGIENE
1,646 views    1 year ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) WALK OVER
1,501 views    1 year ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) KNEE REAPING
1,780 views    1 year ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) MAJOR FOULS
1,911 views    1 year ago