Jiu-JItsu (Ne-Waza) HYGIENE

OVERVIEW

1,937 view

Jiu-JItsu (Ne-Waza) HYGIENE

RELATED VIDEO

Jiu-JItsu (Ne-Waza) UNIFORMS
1,956 views    3 years ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) HYGIENE
1,937 views    3 years ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) WALK OVER
1,894 views    3 years ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) KNEE REAPING
2,062 views    3 years ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) MAJOR FOULS
2,189 views    3 years ago