Jiu-JItsu (Ne-Waza) HYGIENE

OVERVIEW

1,859 view

Jiu-JItsu (Ne-Waza) HYGIENE

RELATED VIDEO

Jiu-JItsu (Ne-Waza) UNIFORMS
1,882 views    3 years ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) HYGIENE
1,859 views    3 years ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) WALK OVER
1,799 views    3 years ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) KNEE REAPING
1,992 views    3 years ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) MAJOR FOULS
2,107 views    3 years ago