Jiu-JItsu (Ne-Waza) COURSE OF THE MATCH

OVERVIEW

730 views

Jiu-JItsu (Ne-Waza) COURSE OF THE MATCH

RELATED VIDEO

Jiu-JItsu (Ne-Waza) UNIFORMS
2,093 views    3 years ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) HYGIENE
2,025 views    3 years ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) WALK OVER
2,076 views    3 years ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) SETTLEMENT OF THE MATCH
1,120 views    3 years ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) KNEE REAPING
2,231 views    3 years ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) MAJOR FOULS
2,312 views    3 years ago