Jiu-JItsu (Ne-Waza) BACK CONTROL

OVERVIEW

1,229 view

Jiu-JItsu (Ne-Waza) BACK CONTROL

RELATED VIDEO

Jiu-JItsu (Ne-Waza) UNIFORMS
1,599 views    1 year ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) HYGIENE
1,614 views    1 year ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) WALK OVER
1,459 views    1 year ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) KNEE REAPING
1,752 views    1 year ago
Jiu-JItsu (Ne-Waza) MAJOR FOULS
1,891 views    1 year ago